Portal Site; web üzerinde bulunan “önemli” sitelerin belli bir gruba göre sınıflandırılmış olarak Portal Geliştirmesunulduğu web siteleridir. Portal siteler tasarlanırken, içerik seçimi (hangi sitelerin kendi alanlarında en iyi, yani “önemli” olduğu) o siteyi diğer portallar arasında ön plana çıkartabilmektedir..

Bir başka değişle, portal sitelere, İnternet’e giriş ve bilgi sorgulama için kullanılabilecek “başlangıç noktaları” gözüyle bakabiliriz. Zaten, portal siteler de kendilerini, İnternet’e giriş kapıları olarak tanımlamakta ve kendi adreslerinden İnternette sörf yapmaya başlayıp aradığınız her yere ulaşacağınız sloganını kullanmaktadır. Yahoo (http://www.yahoo.com), portal sitelerin ilk ve en önemli örneklerindendir.

Günümüzde, geniş kitlelere servis veren “günlük dergi ve gazeteler”, İnternet servis sağlayıcıları, önemli yazılım ve donanım siteleri, arama motorları gibi yerler birer portal konumuna dönüşmüşlerdir. İyi tasarlanmış ve içerdiği başlangıç noktaları ve bilgi grupları dikkatli seçilmiş portal siteler, gerçekten de İnternet kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlar.

Portal SitePortalların web tüketicileri üzerindeki dönüştürücü etkisi, kurumların iş gereksinimlerine yönelik portal uygulamalarını gündeme getirmiştir. Kurumsal portal uygulamalarıyla, çalışanların iş yaşamındaki verimi artmakta, işbirliği kolaylaşmaktadır.

Kurumsal portalların, web portallarından farkı, kurumla ilişkili her türlü ve her kaynaktaki kaynağın tek bir yerde toplanmış olmasıdır. Kurumsal portallar, özellikle dağınık yapıdaki ve çok sayıda çalışanı ve (satış ağı) olan işletmeler için ortak bilgi ortamı oluşturur ve bilgilerin ortak kullanıma açılmasıyla da bilginin tekrar üretilmesinin getireceği zaman ve mali kayıplar önlenmiş olur. Bu nedenle kurumsal portallar da en büyük yararın, hızlı büyüyen ve agresif yayılma stratejisi izleyen işletmelerde elde ettiği gözlenmiştir.

Advancity bünyesinde bulunan GeceKusu.COM portalı sayesinde portal tasarımı konusunda eşsiz bir bilgiye ve tecrübeye sahiptir. Advancity bu bilgi ve tecrübesini kurumsal portal geliştirme yönünde kullanmakta ve müşterilerinin bu yöndeki taleplerini en iyi şekilde cevaplayabilmektedir.

Topluluk Oluşturma
İnternet şirketinize, organizasyonunuza veya şahsınıza bir topluluk oluşturma şansı vermektedir. Topluluğunuz aracılığı ile, topluluk üyeleri arasında bilgi akışı sağlayıp, geri besleme alabilir ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) faaliyetleri yürütebilirsiniz. Topluluklar ayrıca site ziyaret sayısını arttırmakta ve kullanıcıların sık sık sitenize gelmesini sağlamaktadır. Aşağıda topluluk oluşturma araçlarından bazılarını bulabilirsiniz:

Üyelik Sistemi
Ziyaretçi defteri
Tartışma Panoları
Anketler
Ortak Takvimler
Site içi mesajlaşma servisi
Mail Listeleri
Bültenler

Advancity birçok topluluk geliştirme uygulamalarında yer aldı. Bunlarda en önemlilerinden biri de GeceKusu.COM portalında geliştirilen topluluktur.